Categories
Fish (Teleosts) Scorpionfish (Scorpaenidae)
Weedy stingfish (Scorpaenopsis cirrhosa) | Okinawa, Japan | March 2019
Categories
Fish (Teleosts) Scorpionfish (Scorpaenidae)
Red lionfish (Pterois volitans) | Okinawa, Japan | March 2019
Categories
Fish (Teleosts) Scorpionfish (Scorpaenidae)
Red lionfish (Pterois volitans) | Okinawa, Japan | March 2019